Uw hulp bij het kiezen van de juiste hypotheek

Wat komt er allemaal kijken bij het kiezen van de juiste hypotheek? Hoeveel hypotheek kunt en wilt u maximaal lenen? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe hypotheekregels voor uw persoonlijke situatie en hypotheek? Welke hypotheekvormen kunt u nog kiezen, is dat nog betaalbaar en hoe goed past het nog bij u?
Ik help u graag bij deze keuze!

Mijn dienstverlening samengevat in vijf stappen

U heeft een grote keuze uit hypothecaire geldleningen. Elke vorm heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het zeer belangrijk dat u die vorm kiest die nu, maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Het is belangrijk dat u beseft dat een aanzienlijk deel van uw besteedbaar inkomen zal worden besteed aan deze hypothecaire geldlening. Maar ook dat het hier gaat om een overeenkomst die soms voor tientallen jaren wordt aangegaan.

Mijn taak is u te helpen die hypotheekvorm te kiezen die goed aansluit bij uw individuele situatie. Om u daarin te kunnen adviseren, volgen ik standaard een procedure die bestaat uit vijf stappen:

Stap 1, inventariseren

Ik begin het advies met uitgebreid uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van de hypotheek en uw financiële situatie. Maar ook ga ik in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar uw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzen rondom deze geldlening moeten worden gemaakt.

Stap 2, analyseren

Nadat ik me een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst ga ik deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maak ik een eerste selectie van mogelijke vormen van hypothecaire geldleningen die passen bij uw situatie. In deze fase licht ik de verschillende mogelijkheden toe en geef aan wat naar mijn oordeel de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn.

Stap 3, advies

Op basis van de inventarisatie en analyse kom ik uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geef ik exact aan welke hypotheekvorm, bij welke instelling en tegen welke condities naar mijn oordeel goed past bij uw wensen en mogelijkheden.

Stap 4, bemiddeling

Indien u dat wenst kan ik namens u alle contacten met de financiële instelling(en) verzorgen. Dit met het doel dat de door mij geadviseerde constructie op correcte wijze ook door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd.

Stap 5, nazorg

Indien u dat wenst kan ik, nadat de hypothecaire geldlening is afgesloten, u blijven ondersteunen. U kunt met al uw vragen over de hypotheek bij mij terecht. Maar ook zal ik periodiek controleren of de hypotheek blijft passen bij uw situatie. Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan ik thans kan voorzien. Belangrijk is dat ik u help uw financiële situatie gezond te houden. Onderhoud en een continue service zijn hierbij erg belangrijk. Belangrijke adviesonderdelen hierbij zijn o.a.:
• Periodieke evaluatie van uw risicoprofiel in relatie tot uw vermogensproducten en het te realiseren beleggersdoel;
• Fiscale optimalisatie van uw vermogensdoelen;
• Scenario’s in welke mate uw gezinsinkomen/vermogen beschermd wordt wanneer een van beiden    arbeidsongeschikt of werkloos wordt of komt te overlijden.

Deze adviesnazorg verzorg ik middels een financieel service-abonnement.

 

Vanaf 1 januari 2013 geldt er voor nieuwe hypotheken en voor nieuwe hypotheekverhogingen de eis dat u echt moet gaan aflossen op de hypotheek. Hiervoor kunt u kiezen uit een lineaire hypotheek of een annuïteiten hypotheek.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek lost u gedurende de looptijd, bijvoorbeeld 30 jaar, elke jaar hetzelfde deel af. Bij deze vorm betaalt u elke jaar minder rente. Immers de restschuld wordt elkaar kleiner. Met deze hypotheekvorm bent u het snelst van uw hypotheekschuld af. Nadeel is wel dat uw renteaftrek snel minder wordt.

Annuïteiten hypotheek

Bij de annuïteiten hypotheek betaalt u elke maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag noemt men een annuïteit. In deze annuïteit zit een rentedeel en een aflossingsdeel. In het begin van de looptijd is het rentedeel hoog en het aflossingsdeel laag. met het verstrijken van de jaren veranderen de delen. In de laatste fase van de looptijd is het rentedeel laag en het aflossingsdeel hoog.
Het gevolg van deze methode is dat u in het begin veel rente aftrek heeft en weinig aflost. Om dat de rente aftrekbaar is, begint deze hypotheek met lagere netto maandlasten die oplopen.
Deze hypotheek heeft in het begin van de looptijd lagere netto maandlasten dan de lineaire hypotheek. Daar en tegen lost u met de lineaire hypotheek sneller af, waardoor uw vermogenspositie beter wordt.

Adviespartner Marcel Rijn adviseert in beide hypotheekvormen.

Naast de hypotheekvorm en het rentetarief zijn de voorwaarden erg belangrijk. Deze verschillen tussen de verschillende banken. Afhankelijk wat u wensen zijn, selecteren wij banken op rentetarief en voorwaarden.

Risico dekkingen nodig?

Naast de hypotheekvorm, de rente en de voorwaarden is het erg belangrijk om inzicht te hebben in de risico’s en de positie voor de nabestaanden. Onderdeel van mijn hypotheekadvisering is het inzichtelijk maken welke risico’s u loopt bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid.

Wilt u weten hoeveel u kunt lenen, wilt u een second opinion of vraagt u zich af of u uw bestaande hypotheek dient om te zetten in een annuïteiten hypotheek, vul dan het afspraakformulier in.

Ik neem dan contact met u op!