Fit €17,75 incl. btw per maand

voor klanten met alleen schadeverzekeringen.

1. servicegesprekken bij uw thuis, via telefoon of email.
2. jaarlijkse checkup en toetsing juiste verzekerde bedragen
3. twee jaarlijkse risicoanalyse betreffende lopende verzekeringen.
4. twee jaarlijkse analyse of de verzekeringen die u heeft afgesloten
goedkoper en tegen betere condities kunnen worden afgesloten.
(netto tarieven in toekomst)
5. gratis 2 ½ uur advies.
6. 15 % korting op kantoortarief ad. € 125,– excl.btw.
(bij overschrijding van het aantal gratis uren)

 

Top €29,75 incl. btw per maand

voor klanten met schadeverzekeringen en andere verzekeringen,
inclusief particuliere belastingaangifte.

Inhoud Fit-abonnement en
Belastingen
7. Aangifte inkomstenbelasting
8. Aanvragen zorgtoeslag
9. Aanvragen voorlopige teruggaaf
10. Aanvragen kinderopvangtoeslag
11. Belastingtips
Vermogensplanning: sparen en beleggen
12. Jaarlijkse bewaking van uw doelkapitaal
13. Jaarlijkse bewaking van uw risicoprofiel
14. Second opinion sparen en beleggen
Pensioen, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid
15. Pensioenanalyse op haalbaarheid van uw pensioenwensen
16. Analyse nabestaandenvoorziening
17. Bepaling inkomensgevolgen bij arbeidsongeschiktheid
18. Bepaling inkomensgevolgen bij werkloosheid
19. Jaarruimte- en reserveringsruimteberekening
20. Vergelijking lijfrenteverzekeringen met bankspaarlijfrente
21. Second opinion
Huwelijk en echtscheiding
22. Oriëntatie financiële aspecten

 

TopFit €39,75 incl. btw per maand

voor totaal klanten met het gehele pakket in portefeuille,
inclusief hypotheek en particuliere belastingaangifte.

Inhoud Fit- en Top-abonnement en
Hypotheek en huis
23. Jaarlijkse hypotheekcontrole op fiscale aftrekbaarheid van leningdelen
24. Tweejaarlijkse controle risicogebieden betreffende betaalbaarheid hyp.
25. Onderhandeling bij rentewijziging of verlenging rentevaste periode
26. Second opinion hypotheek
27. Contact en onderhandeling notaris en taxateur
28. Gratis specifieke zoekfunctie bij een nieuw huis

Interesse in een service-abonnement?
Vul het afsprakenformulier in, en ik neem contact met u op.